Jipata AB

Jipata Friskvårds massage bedriver friskvårdsmassage i Båstad hamn under sommar månaderna sedan 2010.

.Vi har förnärvarande stängt för säsongen